Dr. Virág László

Telefonszám, mellék: 
+36 52 518 600 / 61175
E-mail cím: 
Tanulmányok
1990
Általános orvos
Debreceni Orvostudományi Egyetem
Szakmai tapasztalat
1990
egyetemi gyakornok
DOTE Kórélettani Intézet
1993
egyetemi tanársegéd
DOTE Orvosi Vegytani Intézet
1999
egyetemi adjunktus
DOTE Orvosi Vegytani Intézet
2002
egyetemi docens
DOTE Orvosi Vegytani Intézet
2007
egyetemi tanár
DOTE Orvosi Vegytani Intézet
2013
intézetigazgató
DOTE Orvosi Vegytani Intézet
Megbízatások/beosztások
2006 - 2008
DAB (Debreceni Akadémia Bizottság) orvostud. titkár
2008
MTA Molekuláris Biológiai szakbizottság: tag
2007
OTKA Mol. Biol zsűri tagja
2009
DE Doktori Programvezető
2010
MTA köztestületi képviselő
2013
DE ÁOK tudományos dékánhelyettes
Tudományos minősítés/cím
1999
PhD fokozat
2005
MTA doktora
Tudományos érdekődés
Oxidatív stressz, sejthalál, poli-ADP-riboziláció, gyulladás
Nyelvismeret
angol
német
Tanulmányutak
1996
Imperial College, Dept. Biology, London, UK, (6 hét)
1997 - 1998
Children’s Hospital Medical Center, Div. Critical Care, Cincinnati, Ohio, USA (2 év)
1999 - 2002
között összesen 13 hónap, Inotek Corporation, Beverly, MA, USA
2009
University of Texas Medical Branch Galveston, TX (2 hó)
Társasági tagság
Magyar Biokémiai Társaság
Díjak/kitüntetések
1995
1. díj (módszertani kategória)
Magyar Immunológusok Társaságának 25. Kongresszusa
1995
1. díj
Nemzetközi Pulmonológiai, Allergológiai és Immunológiai Alapítvány III. Nemzetközi Kongresszusa
1999
1. díj
Oláhné Mezei Róza Alapítvány
2000-2003 Bolyai Ösztöndíj
2004
Bolyai Plakett
2003-2006 Széchenyi István Ösztöndíj
Szcientometriai adatok

Publikációk

Tudományos publikációk

Könyv/Könyvfejezet

Idézetek száma: 
9232 (google Scholar)
Hirsch-index: 
50
Fokozatot szerzett PhD hallgatók száma: 
5
Egyéb információ

Kummulatív impakt faktor: 510