Research papers, 2015

 • Czifra, G., Szöllősi, A., Nagy, Zs., Boros, M., Juhász, I., Kiss, A., Erdődi, F., Szabó, T., Kovács, I., Török, M., Kovács, L., Blumberg, P.M., Bíró, T.: Protein kinase Cδ promotes proliferation and induces malignant transformation in skeletal muscle. J. Cell. Mol. Med. 19(2), 396-407 (2015)
 • Ábrahám, E., Yu, P., Farkas, I., Darula, Zs., Varga, E., Lukács, N., Ayaydin, F., Medzihradszky, K.F., Dombrádi, V., Dudits, D., Horváth, G.V.: The B” regulatory subunit of protein phosphatase 2A mediates the dephosphorylation of rice retinoblastoma-related protein-1. Plant Molecular Biology 87, 125-141 (2015)
 • Dedinszki, D, Sipos, A., Kiss, A., Bátori, R., Kónya,Z., Virág, L., Erdődi, F., Lontay, B.: Protein phosphatase-1 is involved in the maintenance of normal homeostasis and in UVA irradiation-induced pathological alterations in HaCaT cells and in mouse skin. Biochimica et  Biophysica Acta – Molecular Basis of Disease 1852, 22-33 (2015)
 • Csóka, B., Németh, H.Z., Törő, G., Koscsó, B., Kókai, E., Robson, S.C., Enjyoji, K., Rolandelli, R.H., Erdélyi, K.; Pacher, P., Haskó, G.: CD39 improves survival in microbial sepsis by attenuating systemic inflammation. The FASEB Journal 29 (1), 25-36  (2015)
 • Dedinszki, D., Kiss, A., Márkász, L., Márton, A., Tóth, E., Székely, L., Erdődi, F.: Inhibition of protein phosphatase-1 and -2A decreases the chemosensitivity of leukemic cells to chemotherapeutic drugs. Cellular Signalling 27, 363-372 (2015)
 • Goyard, D., Docsa, T., Gergely, P., Praly, J-P., Vidal, S.: Synthesis of 4-amidomethyl-1-glucosyl-1,2,3-triazoles and evaluation as glycogen phosphorylase inhibitors. Carbohydrate Research 402, 245-251 (2015)
 • Begum, J., Varga, G., Docsa, T., Gergely, P., Hayes, J.M., Juhász, L., Somsák, L.: Computationally motivated synthesis and enzyme kinetic evaluation of N-(β-D-glucopyranosyl)-1,2,4-triazolecarboxamides as glycogen phosphorylase inhibitors. Med. Chem. Commun. 6(1), 80-89 (2015)
 • Kiss, B., Szántó, M., Szklenár, M., Brunyánszki, A., Marosvölgyi, T., Sárosi, E., Remenyik, É., Gergely, P., Virág, L,. Decsi, T., Rühl, R., Bai, P.: Poly(ADP) ribose polymerase-1 ablation alters eicosanoid and docosanoid signaling and metabolism  in a murine model of contact hypersensitivity. Molecular Medicine Reports 11, 2861-2867 (2015)
 • Bai, P., Nagy, L., Fodor, T., Liaudet, L., Pacher, P.: Poly(ADP-ribose) polymerases as modulators of mitochondrial activity (review). Trends in Endocrinology and Metabolism 26 (2), 75-83 (2015)
 • Kása, A., Csortos, Cs., Verin, A.D.: Cytoskeletal mechanisms regulating vascular endothelial barrier function in response to acute lung injury. Tissue Barriers 3:1-2, 1-11 (2015)
 • Donnier-Maréchal, M., Goyard, D., Folliard, V., Docsa, T., Gergely, P., Praly, J-P., Vidal, S.: 3-Glucosylated 5-amino-1,2,4-oxadiazoles: synthesis and evaluation as glycogen phosphorylase inhibitors. Belstein Journal of Organic Chemistry 11, 499-503 (2015)
 • Kengyel, A., Bécsi, B., Kónya, Z., Sellers, J.R., Erdődi, F., Nyitrai, M.: Ankyrin domain of myosin 16 influences motor function and decreases protein phosphatise catalytic activity. Eur. Biophys. J. 44, 207-218 (2015)
 • Hegedűs, C., Robaszkiewicz, A., Lakatos, P., Szabó, É., Virág, L.: Poly(ADP-ribose) in the bone: from oxidative stress signal to structural element. Free Radical Biology and Medicine 82, 179-186 (2015)
 • Emri, E., Mikó, E., Bai, P., Boros, G., Nagy, G., Rózsa, D., Juhász, T., Hegedűs, Cs., Horkay, I., Remenyik, É., Emri, G.:  Effects of non-toxic zinc exposure on human epidermal keratinocytes. Metallomics 7, 499-507 (2015)
 • Bokor, É., Szennyes, E., Csupász, T., Tóth, N., Docsa, T., Gergely, P., Somsák, L.: C-(2-deoxy-D-arabino-hex-1-enopyranosyl)-oxadiazoles: synthesis of possible isomers and their evaluation as glycogen phosphorylase inhibitors. Carbohydrate Research 412, 71-79 (2015)
 •  Bai, P.:  Biology of poly(ADP-ribose) polymerases: the factotums of cell maintenance. Molecular Cell 58, 947-958 (2015)
 • Jakab, Á., Emri, T., Sipos, L., Kiss, Á., Kovács, R., Dombrádi, V., Kemény-Beke, Á., Balla, J., Majoros, L., Pócsi, I.: Betamethasone augments the antifungal effect of menadione-towards a novel anti-Candida albicans combination therapy. Journal of Basic Microbiology 54, 1-9 (2015)
 • Lontay, B., Bodoor, K., Sipos, A., Weitzel, D.H., Loiselle, D., Safi, R., Zheng, D., Devente, J., Hickner, R.C., McDonnell, D.P., Ribar, T.: Pregnancy and smoothelin-like protein 1 (SMTNL1) deletion promote the switching of skeletal muscle to a glycolytic phenotype in human and mice. Journal of Biological Chemistry 290 (29), 17985-17998 (2015)
 • Bai, P., Csóka, B.: New route for the activation of poly(ADP-ribose polymerase-1: a passage that links poly(ADP-ribose) polymerase-1 to lipotoxicity? Biochem. J. 469, 9-11 (2015)
 • Gergely, S., Hegedűs, Cs., Lakatos, P., Kovács, K., Gáspár, R., Csont, T., Virág, L.: High throughput screening identifies a novel compound protecting cardiomyocytes from doxorubicin-induced damage. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2015, 1-12
 • Docsa, T., Marics, B., Németh, J., Hüse, Cs., Somsák, L., Gergely, P., Peitl, B.: Insulin sensitivity is modified by a glycogen phosphorylase inhibitor: glucopyranosylidene-spiro-thiohydantoin in streptozotocin-induced diabetic rats. Current Topics in Medicinal Chemistry 15 (23), 2390-2394 (2015)
 • Somogyi Szűcs, Cs., Matta, Cs., Földvári, Zs., Juhász, T., Katona, É., Takács, AR., Hajdú, T., Dobrosi, N., Gergely, P., Zákány, R.: Polymodal transient receptor potential vanilloid (TRPV) ion channels in chondrogenic cells. International Journal of Molecular Sciences 16, 18412-18438 (2015)
 • Kristóf, E., Doan-Xuan, Q-M., Bai, P., Bacso, Zs., Fésüs, L.: Laser-scanning cytometry can quantify human adipocyte browning and proves effectiveness of irisin. Scientific Reports 5:12540, 1-9 (2015)
 • Csóka, B., Pacher, P., Bai, P., Haskó, G.: New piece in the jigsaw puzzle: adipose tissue-derived stem cells from obese subjects drive Th17 polarization. Diabetes 64, 2341-2343 (2015)
 • Boratkó, A., Péter, M., Thalwieser, Zs., Kovács, E., Csortos, C.: Elongation factor-1A1 is a novel substrate of the protein phosphatase 1-TIMAP complex. International Journal of Biochemistry and Cell Biology 69, 105-113 (2015)
 • Bokor, É., Kun, S., Docsa, T., Gergely, P., Somsák, L.: 4(5)-aryl-2-C-glucopyranosyl-imidazoles as new nanomolar glucose analogue inhibitors of glycogen phosphorylase. ACS Medicinal Chemistry Letters 6(12), 1215-1219 (2015)
 • Csóka, B., Németh, ZH., Törő, G., Idzko, M., Zech, A., Koscsó, B., Spolarics, Z., Antonioli, L., Cseri, K., Erdélyi, K., Pacher, P., Haskó, G.: Extracellular ATP protects against sepsis through macrophage P2X7 purinergic receptors by enhancing intracellular bacterial killing. FASEB Journal 29, 3627-3636 (2015)
 • Csépányi, E., Czompa, A., Haines, D., Lekli, I., Bakondi, E., Balla, Gy., Tósaki, Á., Bak, I.: Cardiovascular effects of low versus high-dose beta-carotene in a rat model. Pharmacological Research 100, 148-156 (2015)

 

Frissítés dátuma: 2017.06.14.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.