Ph.D. defenses/Ph.D. védések

Év Név Disszertáció címe Cselekmény
2022 Kiss Alexandra

Az NMNAT-1 enzim szerepe a daganatsejtekben

Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2022 Dr. Sipos Ádám

A glikogén-foszforiláz inhibitorok új alkalmazása: nátrium-glükóz kotranszport gátlása vesében

Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2022 Major Evelin

A smoothelin-szerű fehérje 1 szerepének vizsgálata a vázizomban hipertireózis során

Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2022 Tóth Emese A protein foszfatáz-1 aktiválási és gátlási mechanizmusainak szerepe sejtfolyamatok szabályozásában Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2022 Király Nikolett

A TIMAP, mint a protein foszfatáz 1 regulátor szerepének vizsgálata tüdő artéria endotél sejtekben

Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2021 Jankó Laura

A PARP-2 enzim szerepe az autofágia és a mitokondriális morfológia szabályozásában

Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2021 Azzam Aladdin

The role of proteasomal complexes in the neurodegenerative Huntington’s disease

Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2021 Douida Abdennour

 Exploring the diverse cellular functions of the proteasome activator PA200

Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2021 Regdon Zsolt Az oxidatív stressz által kiváltott, PARiláció-függő sejthalál vizsgálata Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2021 Dr. Máténé Sári Zsanett Mercédesz Az indol származékok szerepe rosszindulatú emlődaganatok patogenezisében Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2020 Tóthné Szabó Krisztina Egy gomba specifikus protein foszfatáz vizsgálata Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2019

Kónya Zoltán

Protein foszfatáz-1 és -2A enzimek szabályozása természetes eredetű polifenolokkal, szintetizált peptidekkel és szelenoglikozidokkal

Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2019 Kovács Tünde A kadaverin és litokólsav - két bakteriális metabolit - melyek csökkentik az emlődaganatok agresszivitását Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2019 Horváth Dániel A miozin foszfatáz szerepe a sebzáródásban és a neurotranszmitter-kibocsátás folyamatában Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2018 Bátori Róbert Károly Protein foszfatázok szerepe az endoteliális nitrogén-monoxid szintáz és az endotél barrier funkció szabályozásában Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2018 Géhl Zsuzsanna

Oxidatív stressz és poli(ADP-ribóz) szerepének vizsgálata  melanomákban és diabétesz eredetű proliferatív retinopátiában

Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2018 Fodor Tamás

Role of AMPK in the regulation of breast cancer metabolism and beige adipocytes differentiation 

(Az AMPK szerepe az emlőtumorok metabolikus szabályozásában és a bézs zsírsejtek differenciációjában)

Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2017 Nagy Lilla Glikogén foszforiláz inhibitorok újszerű metabolikus hatásai Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2017 Petrényi Katalin A protein foszfatáz Z szerepe és regulációja Candida albicans-ban Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2017 Sipos Adrienn A miozin foszfatáz és a smoothelin-szerű 1 fehérjék funkciójának vizsgálata Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2017 Péter Margit

A protein foszfatáz 1-TIMAP komplex új kölcsönható partnereinek azonosítása és jellemzése endotél sejtekben

Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2017 Lakatos Petra PARP gátlószerek PARilációtól független hatásai az UVB és az UVA sugárzás által kiváltott sejthalál során Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2015 Gergely Szabolcs

Antioxidáns és sejtvédő hatású vegyületek azonosítása nagy áteresztőképességű módszerekkel és vizsgálatuk emlős sejtmodellekben

Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2015 Kerekes Éva Fehérje módosító enzimek vizsgálata Drosophila fajokban Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2015 Dedinszki Dóra Protein foszfatázok szabályozó szerepe leukémiás sejtek kemoszenzitivitásában és keratinociták patológiás folyamataiban Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2014 Bécsi Bálint Protein foszfatázokat szabályozó biomolekuláris kölcsönhatások meghatározása felületi plazmarezonancián alapuló kötődési vizsgálatokkal Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2014 Kovács Katalin A poli-ADP-riboziláció és a hidrogén-peroxid központi szerepe az osteogén differenciációban és a dohányfüst toxikus hatásaiban Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2014 Bay Péter Poli(ADP-ribóz) polimeráz-1 és 2 enzimek szerepe metabolikus transzkripciós faktorok szabályozásában MTA doktori értekezés
2013 Boratkó Anita Adaptor proteins in the vascular endothelium (Adaptor fehérjék vizsgálata a vaszkuláris endotéliumban) Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2013 Kása Anita The role of protein phosphatase 2A in the lung endothelial barrier regulation (A protein foszfatáz 2A szerepe a tüdő endotél barrier szabályozásában) Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2012 Kolozsvári Bernadett A kalcineurin szerepe a miozin foszfatáz és az endotél barrier funckió szabályozásában Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2012 Szántó Magdolna Role of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP)-2 in mitochondrial metabolism and in doxorubicin-induced vascular damage Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2011 Czikora István A TIMAP fehérje szerepe a protein foszfatáz 1 és az endotél barrier funkció szabályozásában Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2011 Ádám Csaba Új típusú protein foszfatázok vizsgálata Drosophila fajokban Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2011 Docsa Tibor Antihiperglikaemiás szerek tervezése és vizsgálata a glikogén foszforilázra ható inhibitorokkal Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2011 Brunyánszki Attila Role of poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1) in the regulation of transcription / A poli(ADP-ribóz) polimeráz-1 (PARP-1) szerepe a transzkripció szabályozásában Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2011 Csóka Balázs Az A2A adenozin receptor szerepe a szepszis regulációjában Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2010 Kovács László A kalpain és a protein kináz/foszfatáz rendszerek vizsgálata. Kölcsönhatás a proszszintetikus fehérje módosító rendszerek között Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2009 Erdélyi Katalin A poli(ADP-ribóz) polimeráz-1 és a poli(ADP-ribóz) glikohidroláz szerepének vizsgálata a sejthalál és a gyulladásos mediátorok expressziójának szabályozásában Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2008 Kiss Andrea Protein foszfatáz-1 szabályozása a regulátor alegység foszforilációjával és katalitikus alegységhez kötődő inhibitorokkal Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2008 Kakuk Annamária A foszfatidiliinozitol 4-kináz pik230 izoformájának sejtmagi/nukleoláris lokalizációja és transzport mechanizmusa Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2008 Hegedűs Csaba A poli-ADP-riboziláció szerepe a DNS károsodás által kiváltott sejthalálban és a bőr gyulladásos folyamataiban Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2007 Szíjgyártó Zsolt A kalcineurin szerepe az in vitro porcdifferenciáció szabályozásában és a humán mononukleáris sejtek jelátviteli folyamataiban Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2006 Kókai Endre Új típusú protein foszfatázok vizsgálata Drosophila melanogaster-ben Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2005 Lontay Beáta A miozin foszfatáz lokalizációja és szabályozása nem-izom sejtekben Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2005 Tar Krisztina A protein foszfatáz 2A (PP2A) szerepe tüdő artéria endothel sejtek citoszkeleton szerkezetének szabályozásában Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2003 Bakondi Edina Oxidatív stressz hatása a poli(ADP-ribóz) metabolizmusra és a kalcium homeosztázisra humán keratinocita és egér makrofág sejtvonalakban Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2003 Kiss Enikő Az integrinekhez kapcsolódó kináz szerepe a miozin foszfatáz szabályozásában Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2003 Bai Péter Reaktív nitrogén intermedierek által indukált poli(ADP-ribóz) polimeráz és mátrix metalloproteináz aktiváció vizsgálata in vitro és in vivo Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2000 Tóth Attila Alegység kölcsönhatások és foszforiláció szerepe a miozin foszfatáz aktivitásának szabályozásában Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2000 Balla András Foszfatidilinozitol 4-kináz izoformáinak kimutatása és jellemzése Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
2000 Vissi Emese Lucerna és gomba Ser/Thr specifikus protein foszfatázok biokémiai és molekuláris biológiai jellemzése Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
1999 Zeke Tamás Ser/Thr specifikus protein foszfatázok jellemzése különböző modellszervezetekben Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
1998 Murányi Andrea Protein foszfatáz 1 és 2A szerkezete és szabályozó szerepe emlős szövetekben Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés
1997 Szöőr Balázs Ser/Thr specifikus protein foszfatázok vizsgálata Neurospora crassa-ban Egyetemi doktori (Ph.D) értekezés

Frissítés dátuma: 2022.09.20.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.