Tóthné Szabó Krisztina sikeresen megvédte PhD disszertációját

2020, szeptember 11 - 09:30
2020. szeptember 7-én Tóthné Szabó Krisztina sikeresen megvédte „Egy gomba specifikus protein foszfatáz vizsgálata” című PhD disszertációját.

A C. albicans egy opportunista humán patogén gomba, amely tartalmaz egy gomba specifikus Ser/Thr protein foszfatázt, a CaPpz1-et. A foszfatáznak szerepe van a kation homeosztázis fenntartásában, a sejtfal bioszintézisben, morfológiai változásokban, oxidatív stressz válaszban és a gomba virulenciájában. Munkám során omikai eszközökkel kutattuk a CaPpz1 újabb funkcióit normál és oxidatív stressz körülmények között.

Elsőként a ppz1 deléciós mutáns (KO) törzs adaptációs mechanizmusait vizsgáltuk proteomikai módszerekkel, összevetve a WT törzzsel. 2D elekroforézis és a gélek festése után összesen 25 fehérjét sikerült azonosítanunk tömegspektrometriával, amelyek mennyisége és/vagy foszforilációs szintje jelentősen megváltozott a KO sejtekben. A fehérjék funkcionális analízisét követően megerősítettük a CaPpz1 szerepét a fehérje szintézisben, a morfológiai átalakulásban és az oxidatív stressz válaszban. Emellett felismertük és független kísérletekkel igazoltuk a CaPpz1 új funkcióját a biofilm képzésben.

Ezt követően transzkriptomikai módszerekkel vizsgáltuk a KO és WT törzsek terc-butil-hidroperoxid (tBOOH) által kiváltott rövid oxidatív stresszre adott válaszát. Kimutattuk, hogy a tBOOH kezelés csökkentette a sejtek növekedését és gátolta a proliferációt, de nem befolyásolta lényegesen a sejtek életképességét és vitalitását. Az oxidatív stressz és a foszfatáz deléció érzékenyen érintette az antioxidáns enzimek aktivitását és a glutation oxidációs állapotát. A génexpressziós változások detektálására az RNS szekvenálást alkalmaztunk. Azt találtuk, hogy a CaPpz1 hiánya és az oxidatív stressz önmagában csak kis vagy közepes hatással rendelkezik, de a kettő együttesen markáns transzkripciós változásokat okoz, ami erős pozitív interakcióra utal. A gének ontológiai analízisét követően 44 gént választottunk ki további RT-qPCR vizsgálatra. Bizonyítottuk a CaPpz1 szerepét a membrán transzportban és az oxidációs-redukciós folyamatban. Igazoltuk, hogy oxidatív stressz alatt csökken a sejtfelszíni fehérjéket és a citoszólikus riboszóma fehérjéket kódoló gének expressziója, míg a transzportban, oxidáció-redukcióban és az RNS metabolizmusban részt vevő gének expressziója megemelkedik. Ezek a változások a KO sejtekben felerősödtek, tehát a CaPpz1 megvédi a gombát az oxidatív stresszel szemben. Alapkutatási eredményeink felvetik annak a lehetőségét, hogy a CaPpz1 foszfatáz specifikus gátlása megfelelő oxidatív kezeléssel kombinálva egy új Candida-ellenes terápia alapjául szolgálhat.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.